Praostkonna palved

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja GUSTAV PIIR:

„Igale asjale on määratud aeg” (Kg 3:1a).
Issand, igal päeval on uus algus.
Tuleb meelde, et sünd on algus.
Ristimine on algus.

Ristimärk päeva alguses tuletab meile meelde, et oleme, Issand, Sinu kaitse all. Juhenda meie tegemisi ja sõnu nii, et Sind austame ja oma ligimese eest hoolt kanname. Anna tänaseks päevaks tarkust, kannatlikkust ja jõudu, et täita neid ülesandeid, mis ees seisavad. Ole lähedal neile, kes vajavad Sinu abi, toetust, juhtimist ja lohutust. Enne, kui on liiga hilja, luba, et antud aega mõistlikult kasutaksime. Aamen.“

EELK Tallinna Soome Püha Peetruse koguduse õpetaja HANNELE PÄIVIÖ:

„Paastuaeg on nüüd eriti raske aeg meile kõigile: me ei saa kokku tulla ning kardame oma ja lähedaste tervise pärast. Siiski kutsub paastuaeg meid palvetama vaikuses, vaatama oma eluteed ja lootma, et Jumal kannab meid ka nendest aegadest läbi.

Oh Jumal, uuri mind
ja tunne ära mu süda!
Katsu mind läbi
ja tunne ära mu mõtted!
Vaata, kas ma olen valuteel
ja juhata mind igavesele teele!

(Ps 139: 23–24)

Ole Sina tasane tee minu ees,
ole Sina juhatav täht minu kohal,
ole Sina valvas silm minu taga
tänasel päeval, tänasel ööl, ikka ja alati.

EELK Harkujärve koguduse õpetaja AVO ÜPRUS:

„Issand, Sinu halastus on suur ja Sinu heldus äraarvamatu. Täname Sind igapäevase leiva, õhu ja vee eest, võimaluste eest, mida oled meile loonud, päevade ja ööde eest, milles meil kõigil ühepalju aega puhkuseks ja tööks, omaste ja võõraste eest, kelles võime ära tunda Sind.

Palume oma maa ja rahva, kiriku ja koguduste pärast, perede ja hõimude, halastajaõdede ja arstide pärast. Ole oma tarkuse ja tugevuse, halastuse ja õrnusega nende ligi ja juhi hoolitsevaid käsi. Õpeta meile kannatlikkust ja usaldust, ligimesearmastust ja teenimisvalmidust. Kaota hirm ja usaldamatus meie südameist ning täida need armastuse ja aukartusega.

Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.“

EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse õpetaja JAAK AUS

Palvetagem kõikide inimeste eest, kes igapäevaselt on nii-öelda eesliinil: arstide, õdede, kõikide haiglate personali eest, et neil jätkuks jõudu ja tarkust inimesi aidata.

Jumal, palume Sinu hoidmist ning ligiolekut kõikidele neile, kes igapäevaselt ravivad, julgustavad ja kinnitavad kõiki haigeid.

Palvetagem kõikide nende inimeste eest, kes tunnevad hirmu ja lootusetust tuleviku ees.

Issand, Sina oled meie kõrval iga päev. Juhi kõiki, kes tunnevad hirmu tuleviku ees, selliselt, et nad võiksid leida rahu ja lootust Sinu juures.

Palvetagem kõikide vaimulike eest, et ka sel keerulisel ajal leiaksime võimalusi inimesi teenida nii Sõna kui sakramendi läbi.

Kõigeväeline Jumal, juhi oma Vaimu läbi kõiki vaimulikke, et ka sel keerulisel ajal jõuaks inimesteni sõnum Sinu armastusest ning et inimesed saaksid seeläbi kinnitust ja rahu oma ellu.“

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik MIKK LEEDJÄRV:

Halastaja Jumal!

„Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi;
mõtle minule oma heldust mööda,
oma headuse pärast, oh Issand!“ (Ps 25:7).

Sest Sinu käes, mu Jumal, on kõik, ka see keerukas ja segane aeg, Sina, Issand, võid päästa meid sellestki, juhata meid käima selleks ikka meeleparanduse teed.
Halasta kõikide peale oma heldust mööda ja tervenda kõiki haigeid, ning olgu Sinu rahu kõigi lahkujate üle.

Issand, anna meile kõikidele ka mõistmist, kuidas meie saaksime anda oma osa viiruse leviku peatamisse. Laota oma armu ja rahu meie kõikide üle, Sa halastaja Jumal! Aamen.

EELK Tallinna Jaani kogudus

Vabaduse väljak 1, 10146 Tallinn
+372 644 6206
+372 5663 4624
tallinna.jaani@eelk.ee

Kantselei avatud:
T, N, R 10.00-16.00, K 10.00-18.00
Kinni riiklikel ja kiriklikel pühadel.

Välisviited

EELK

piibel net