Praostkonna palved

EELK Tallinna Kaarli koguduse diakon MEELIS HOLSTING:

Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma armu ja hoolega meie juures igal päeval. Sina kuuled meid enne, kui oma suu avame.
Meie palume: täida meie südamed oma armastuse ja rahu, tänu ja usalduse, rõõmu ja lootusega. Ava meie silmad, et märkaksime abivajajaid enda kõrval. Anna meile tarkust teha arukaid otsuseid. Kinnita meid, kui kahtleme. Juhi ja juhata, kui oleme eksinud. Anna jõudu, kui oleme väsinud. Ja kuna meie sõnad on jõuetud ja soovid poolikud, siis Sinu tahtmine sündigu. Aamen.

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja MIKK LEEDJÄRV:

Armas Jumal, me kõik oleme Sulle armsamad, kui me ise oskame ette kujutada, ja isegi siis, kui meie kaotame läheduse Sinuga, ei ole kunagi põhjuseks see, et Sina meid eemale lükkad, vaid põhjus on alati meis, kes isetahtsi ja omapäi Sinu armuhõlmast eemale eksleme.
Sellepärast palume Sind, hoia ja õnnista meie teid ja tegemisi, et kõik, mida ette võtame, oleks kantud Sinu armastuse ja õnnistuse väest. Ja et ka tänases päevas võiks kõiges sündida Sinu tahtmine – isegi siis, kui meile tundub see raske või valus, sündigu Sinu tahtmine.
Sest kõiges trööstid ja lohutad, toetad ja julgustad Sina oma armastuses meid.
Laota taevane õnnis rahu üle meie maa ja rahva ning luba meil elada üksmeeles, vastastikuses leppimises ning hoolimises. Issand, ole ligi kõikidel nendel, kes selle keeruka aja tõttu kannatavad, ole oma tröösti ja armuga neid toetamas. Ja meidki, Issand, uuenda, et oleksime valmis kõiges Sind ja kõiki ligimesi armastuses teenima.
Sa armastuse Jumal, täida meid tõelise armastusega, mis võidab kõik kurja!
Aamen.

EELK Nõmme Rahu koguduse õpetaja OVE SANDER:

Issand, Sa näed mu viletsust ja jõuetust. Sa näed, et tihti on ülesandeid rohkem, kui suudame täita. Meilt oodatakse rohkem, kui meil on jõudu. Kõige selle juures ära lase meil kibestuda ega heita lootust, vaid kõiges vaadata Sinu ristile. Sinu ristile ja kannatustele, milles minu rist ja minu kannatus ei ole mainimisväärsed.

Vaata oma armuga neile, keda tol aastakümnete tagusel märtsikuu kirkal päeval kodudest välja kisti ning saadeti pimeduse teekonnale. Ja ometi olid Sina neile trööstiks ja valguseks! Sinus nad lõpetasid oma vaevade teekonna ja jõudsid sinna, kus pole enam valu, kannatust ega surma, vaid kus Sinu telk on nad öömajale võtnud. Täname armu eest neile, kes pöördusid tagasi. Täname jõu ja lootuse eest, millega Sa täitsid nende omaste südamed.

Vaata, Issand, kõigile kannatajatele ja surijatele ka täna, kui saab meie maal aasta esimesest koroonasurmast. Oma rahu kingi Sa neile, Issand, ja Sinu kustumatu valgus paistku nende üle. Ära jäta maha kedagi, kes on viimses võitluses. Ära jäta maha meid, Sinu lapsi, et me võiksime leida koha Sinu troonisaalis ja taeva rõõmulauas.

Võta vastu meie tänu püha Jumalasünnitaja Neitsi Maarja eest. Sinu kirik kiidab ikka ja alati õndsaks Teda, kes palus rõõmuga Sinu tahtmise sündimise eest. Palugu Ta koos kõikide pühadega nüüd meie, vaeste patuste eest, et võiksime oma patud andeks saada, meelt ja elu kas või pisutki parandada ning viimaks jõuda sinna, kus Sina, Püha Kolmainu Jumal, meid ees ootad. Sinule kuulugu kiitus ja au nüüd, ikka ja igavesti.

EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse diakon RENÉ PAATS:

Püha Jumal, armas Taevane Isa, kasvata meie alandlikkust ja usku, et koroonaviirusest tingitud rasketes olukordades usaldaksime end täiesti Sinu hoolde, uskudes ja lootes, et mitte miski siin ilmas ei sünni Sinu teadmata, et Sina valitsed kõige üle ja Sinu käes on lahendused kõikide olukordade üle.

Issand, Sind haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli Sinu peal, et meil oleks rahu, ja Sinu vermete läbi on meile tervis tulnud. Issand, ole meile, patustele, armuline. Palun tervenda kõiki viirusesse nakatunuid. Aita, Issand, arstidel, õdedel ja kogu ülejäänud meditsiinipersonalil võidelda haigete elu ja tervise eest. Õnnista ravimifirmasid ja teadlasi, kes töötavad viiruse võitmiseks ravimite ja vaktsiinide väljatöötamisega.

Me kanname Sinu ette ka kõikide viiruse tõttu igavikku lahkunud inimeste hinged, ole neile armuline ja paistku neile Sinu igavene palge valgus Sinu rahuriigis. Seda palume Sinu armsa Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.

EELK Soome koguduse abiõpetaja MARKKU PÄIVIÖ:

Silmades
võib olla palju naeru
ja palju ütlemata tundeid.
Silmades
võib olla palju naeru
ja palju ülemeelikust.

(Mati Nuude „Silmad“.)

Koroonaajal hakkavad inimeste näod muutuma ühesugusteks. Igaüks kannab oma maski. Ainult silmad on näha. Kuidas me vaatame üksteist? Kuhu me vaatame? Kuidas võtame vastu neid ütlemata tundeid? Kas meie silmades sel kevadel on veel naeru ja rõõmu?

Psalm 25 on kannatusaja palve juhatuse, andestuse ja kaitse pärast. Mu silmad on alati Issanda poole, sest tema tõmbab mu jalad võrgust välja. Pöördu mu poole ja ole mulle armuline, sest ma olen üksildane ja vilets! Ahastused täidavad mu südame; tõmba mind välja mu kitsikustest! Vaata mu viletsust ja mu vaeva ja anna andeks kõik mu patud! (Ps 25:15–18).

Täna me palvetame üksildaste, viletsate ja koroonasse haigestunud inimeste eest. Palvetame tervishoiuvaldkonna töötegijate eest. Palvetame oma elu ja ligimeste eest. Vaata meie viletsust ja vaeva! Issand Jumal, anna meile rõõmu ja oma rahu. Aamen.

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja EHA KRAFT:

Victor Hugo on oma romaanis „Hüljatud“ kirjutanud: „Kui sa oled näinud mehe viletsust, pole sa midagi näinud, sa pead nägema naise viletsust. Kui sa oled näinud naise viletsust, pole sa ka midagi näinud, sa pead nägema lapse viletsust.“
Me palume, et täiskasvanud kõikides kriisides – peresisestest kuni globaalsete, kõiki haaravate kriisideni välja – suudaksid võtta vastutuse ja meeles pidada, et kõikide meie otsuste ja otsustamatajätmiste eest vastutavad ja maksavad lapsed. Aamen.

*

EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse Lasnamäe Püha Markuse osakoguduse misjonär KIRSTI MALMI:

Meie Isa, kes Sa oled taevas, kuid siiski lähedal. Sind ei ole võimalik panna lukku ühegi riigi poolt. Sina ei ela ainult kirikuhoonetes, kus praegu ei lubata koguneda, vaid samahästi Lasnamäe paneelmaja üheksanda korruse korteris. Täname, et Sina ei hoia distantsi ega käi meist kaarega mööda!
Palume Sinu julgustavat ligiolu nendele, kes on leidnud oma postkastist maskipaki ja teate nakkuskoldest oma trepikojas. Kingi igasse sellisesse majja rahu, lootust, mõistlikku suhtumist ning üksteisega arvestamist. Aita meil kanda maski, kuid samas hoida silmad ja südamed avatud, et märgata Sind oma ligimeste silmades.
Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka Tallinnas. Aamen.

*

EELK Püha Vaimu koguduse Püha Timoteose ja Püha Tiituse osakoguduse preester TUOMAS MÄKIPÄÄ:

Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud! Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otsekui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud! (Mt 23:37).

Armas Issand, Sina igatsed koguda oma lapsi, otsekui kana kogub oma pesakonna tiibade alla. Luba, et võtaksime kuulda Sinu üleskutset olla koos Sinu armastuse ja Vaimu varju all nii, et teeniksime oma ligimest, nagu Sina meid oled teeninud. Too paranemist meie ihule ja mõtetele, et ülestõusmispühaks valmistudes oleksime kord Sinu loodud uudsevili. Aita meil olla need, kes nende kuude jooksul, milles pandeemia mõjutab meie tegevust, rajavad oma elu usule, usaldusele, armastusele ja hoolekandele. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes kannatas meie pärast ning nüüd elab igavesti. Aamen.

EELK Tallinna Jaani kogudus

Vabaduse väljak 1, 10146 Tallinn
+372 644 6206
+372 5663 4624
tallinna.jaani@eelk.ee

Kantselei avatud:
T, N, R 10.00-16.00, K 10.00-18.00
Kinni riiklikel ja kiriklikel pühadel.

Välisviited

EELK

piibel net