Kogudus arvudes

1868. aastal tuli Tallinna Püha Vaimu kogudusest vastvalminud Jaani kiriku liikmeteks ligi 12 000 liiget. Kui vaadata täna Jaani koguduse liikmekaarte, võime väita, et koos meie koguduses ristitud alaealiste lastega on Tallinna Jaani koguduses üle 12 000 liikme, sh umbes 8 000 potentsiaalset liikmeannetajat. Perede liikmekaarte on välja kirjutatud ligi kaheksa ja pool tuhat.

Liikmeannetajaid on viimastel aastatel olnud umbes 1 500. Viimase kümne aastaga on liikmeannetuse teinud üle 3 000 liikme. Viimastel aastatel ristitakse igal aastal Jaani koguduses keskmiselt 130 last ja täiskasvanut, leeritatakse 100 uut koguduseliiget, laulatatakse 20 paari ja maetakse 100 lahkunut. Jaani kogudusega liitujate arv ületab igal aastal tunduvalt meie kogudusest teistesse kogudustesse minejate arvu. Muret teeb aga see, et koguduses on väga palju passiivseid liikmeid, kelle side oma kogudusega on pea olematu.

Jumalateenistusi, hardushetki, armulauaga palvusi, piiblitunde jms peeti 2018. aastal 441. Viimase viieteist aastaga on see arv tõusnud üle kahe ja poole korra. Jaani kirikus armulaual käinute üldarvuks oli 2018. aastal 12 125. Seegi näitaja on viimase viieteist aastaga ligi 2,5 korda kasvanud.

Muusikatöös – kokku neljas kollektiivis – osaleb umbes 80 inimest.
Pühapäevakoolis käib kuni poolsada last, juhendajaid on neli.

Majandusest. 2018. aastal oli koguduse aastane sissetulek 321 295 eurot.Liikmeannetuste panus üldtuludesse oli ligi kolmandik. Küttele ja elektrile ning kinnisvara korrashoiule kulus mullu ligi 50 000 eurot. Oleme valmis saanud ligi 32 miljonit krooni (üle kahe miljoni euro) maksnud kiriku sise- ja välisremondi, remontinud ja täiustanud vanad orelid ja ehitanud ka ühe uue. Remondilaenu tuleb kogudusel pangale maksta ligi tuhat eurot kuus. Peale seda, kui saime remondid tehtud ja kiriku ja orelid korda on suurenenud annetused – nii liikmeannetused kui annetused annetuskastidesse. Juhatus on otsustanud, et iga kümnes kirikus tehtav korjandus läheb meie kogudusest välja – et toetada neid, kes on hädas ja aidata neid, kes aitavad teisi. Viimastel aastatel on meid väga suurte summadega toetanud nii linn kui riik. Rõõmu teeb, et ka paljud inimesed väljendavad oma tänulikkust kauni pühakoja ja selles toimuva eest päris praktilisel viisil. Liikmeannetuste ja muude annetuste summad on tõusuteel. Iga annetaja liikmeannetusest tuleb kogudusel maksta kirikuvalitsuse maksudeks 15% ja praostkonna maksudeks 3%. Seega, kui teed aastas 60 eurose liikmeannetuse, siis toetad oma kogudust 49.20 euroga. Kui teed aga 10 eurose liikmeannetuse, jääb sellest kodukoguduse tööks 8,2 eurot. Õnneks on paljud meie koguduse liikmed väga ohvrimeelsed annetajad ja keskmine liikmeannetus on viimastel aastatel olnud ligi 60 eurot.

Meie kogudusel on viimasel ajal läinud väga hästi. Oleme valmis saanud kiriku kapitaalse siseremondi, uue koorioreli, pärast restaureerimist taaspühitseti 2009. aasta suvel vana suur orel ja altaritagune kajaorel. Nimeliste orelivilede annetamisega on üle pooleteisttuhande inimese ja paljud asutused toetanud meie orelite projekti. Kiriku 150.sünnipäevaks saime oma kiriku torni 25-kellaga kellamängu. Igal kellal on oma annetaja. Ühel paljud annetajad. Igal päevasel täistunnil ja pool kuus õhtul kõlavad meie kiriku tornist Jumalale kiituseks kaunid meloodiad. Oleme väga tänulikud ka kõigile neile, kes on andnud oma ilusa osa selleks, et meie kogudusel ja kirikul on läinud väga hästi. Inimeste heldekäelisus, riigi ja linna toetus ning Jumala headus meie vastu on olnud väga suur. Aidaku meid Jumal, et me oskaksime seda hinnata!

See, et aina enam ja enam inimesi leiab tee meie kirikusse, teeb meele rõõmsaks. Suur hulk vabatahtlikke ja väike hulk koguduse töötegijaid püüab Jumala abiga teha kõik selleks, et iga tulija tunneks: ta on siia oodatud.