Leerikursuste ajad

LEERIKURSUSED 2019. AASTAL:


I leer 16.01.2019 - 28.04.2019.

Algab kolmapäeval, 16.01.2019 kell 18.00.
Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti kell 18.00 - 20.20 (koos kohvipausiga) ja mõnel pühapäeval peale jumalateenistust kell 11.50 - 13.30.
Leerilaager on 29. - 31.03.2019 Pilistveres.
Ristimine laupäeval, 20.04.2019 kell 20.00 (neile, kes ei ole lapsena ristitud).
Leeriõnnistamine pühapäeval, 28.04.2019 kell 10.00.


II leer 10.04.2019 - 09.06.2019.

Algab kolmapäeval, 10.04.2019 kell 18.00.
Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti kell 18.00 - 20.20 (koos kohvipausiga) ja kuni kuuel pühapäeval peale jumalateenistust kell 11.45 - 13.30.
Leerilaager on 24. - 26.05.2019 Pilistveres.
Ristimine laupäeval, 01.06.2019 kell 20.00 (neile, kes ei ole lapsena ristitud).
Leeriõnnistamine pühapäeval, 09.06.2019 kell 10.00.


III leer 25.09.2019 - 01.12.2019.

Algab kolmapäeval, 25.09.2019 kell 18.00.
Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti kell 18.00 - 20.20 (koos kohvipausiga) ja kuni kahel pühapäeval peale jumalateenistust kell 11.50 - 13.30.
Leerilaager on 15. - 17.11.2019 Pilistveres.
Ristimine laupäeval, 23.11.2019 kell 20.00 (neile, kes ei ole lapsena ristitud).
Leeriõnnistamine pühapäeval,01.12.2019 kell 10.00.


Leerikursustele registreerumine kantseleis või e-posti teel.