Leerikursuste ajad

LEERIKURSUSED 2021. AASTAL:


I leer 20.01.2021 - 11.04.2021.

Algab kolmapäeval, 20.01.2021 kell 18.00.
Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti kell 18.00 - 20.20 (koos kohvipausiga) ja mõnel pühapäeval peale jumalateenistust kell 11.50 - 13.30.
Leerilaager on 05. - 07.03.2021 Pilistveres.
Ristimine laupäeval, 03.04.2021 kell 20.00 (neile, kes ei ole lapsena ristitud).
Leeriõnnistamine pühapäeval, 11.04.2021 kell 10.00.


II leer 10.03.2021 - 30.05.2021.

Algab kolmapäeval, 10.03.2021 kell 18.00.
Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti kell 18.00 - 20.20 (koos kohvipausiga) ja kuni kuuel pühapäeval peale jumalateenistust kell 11.50 - 13.30.
Leerilaager on 14. - 16.05.2021 Pilistveres.
Ristimine laupäeval, 22.05.2021 kell 20.00 (neile, kes ei ole lapsena ristitud).
Leeriõnnistamine pühapäeval, 30.05.2021 kell 10.00.


III leer 22.09.2021 - 21.11.2021.

Algab kolmapäeval, 22.09.2021 kell 18.00.
Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti kell 18.00 - 20.20 (koos kohvipausiga) ja mõnel pühapäeval peale jumalateenistust kell 11.50 - 13.30.
Leerilaager on 12. - 14.11.2021 Pilistveres.
Ristimine laupäeval, 20.11.2021 kell 20.00 (neile, kes ei ole lapsena ristitud).
Leeriõnnistamine pühapäeval, 21.11.2021 kell 10.00.


Leerikursustele registreerumine kantseleis või e-posti teel.