Koguduse elu

Tallinna Jaani kirik - kirik keset linna

Tallinna Jaani kirik on üks õnnistatud paik. Lisaks muule pääseb talle ka ühistranspordiga hästi ligi. Ümmarguselt 300 inimest käib pühapäevastel jumalateenistustel ja 200 kolmapäevastel hardushetkedel-kontsertmõtisklustel, ligi poolsada inimest võtab neljapäeviti osa keskpäevasest armulauapalvusest ja umbes sama palju kokku kahest kolmapäevasest piiblitunnist. Märtsis 2010 tegime algust Tooma missadega, uute kogupere jumalateenistustega. Kõik see ja rahvarohked kontserdid annavad tunnistust, et Jaani kirikust leiavad paljud inimesed just seda, mida igatsevad. Ka kirikuuste lahtihoidmine neljal suvekuul on toonud meie kirikusse väga palju rahvast, mullu ligi 30 000 inimest lisaks neile, kes osalesid kiriku erinevatel üritustel. Jaani kirikus toimub igal aastal ligi 500 erinevat avalikku üritust. Lisaks jumalateenistustele, palvustele, kontsertidele ja muule sellisele veel paljud ristimised, laulatused ja matused, kooriproovid ja leeritunnid, kästööring jne.

Koguduse kodulehekülge vaadatakse aastas ligi 40 000 korda: palju on neidki, kes kuulavad sinna üles pandud jutlusi ja raadiosaateid. Ka mõnda artiklit meie koguduse FB leheküljelt on vaadatud ligi 40 000 korda.

Jaani kirikus peetakse kinni viimase saja aasta traditsioonidest, kuid samas oleme avatud ka uuele ja heale.

Meie koguduses on palju tublisid töötegijaid ja vabatahtlikke abilisi. 12 000 liiget on selline potentsiaal, et suudame koos Jumalaga mägesid teisale – õigesse paika – tõsta. Lähiaastate prioriteet ei peaks olema mitte niivõrd uute liikmete rohke kaasamine kui kadunute otsimine, eemalejäänute tagasi kutsumine oma kirikusse.

Koguduse ees on olnud ja on palju suuri ülesandeid. Mitu aastat kestis ligi 8,5 miljonit krooni maksev projekt, mille käigus sai kirik 2006. aasta ülestõusmispühadeks uue oreli kooriruumi ning suvel 2009 lõpetati vana suure oreli ja altaritaguse kajaoreli kapitaalremont.

Enne suure oreli taastamist sai selgeks, et hädavajalik on remontida ka kiriku lagi ja seinad. Oleks ju olnud suur kilplus panna ligi 8,5 miljoni krooni eest üles kolm korras orelit ja hakata millalgi hiljem puhastama seinu ja lagesid, ajades oreliviled täis tolmu ja krohvi.

Kiriku juurdeehituse seinad remonditi 2006. aasta suvel. 2007. aasta juunis lõppes vaid viis kuud kestnud ja enam kui 18 miljonit krooni maksnud kiriku kapitaalne siseremont.

See kõik on töötegijatelt ja koguduseliikmetelt eeldanud laitmatut koostööd, üksteisemõistmist ja info tõrgeteta liikumist; on tähendanud tulemuslikke läbirääkimisi Tallinna linnavalitsuse, muinsuskaitsjate ja riigiga, sponsorite otsimist jpm. Me saime hakkama! Nende raskete aegadega tulemuseks on korras kirik, senisest veelgi rikkam muusikaelu ja koguduse teistegi töösuundade elavnemine. Võime olla rõõmsad ilusa, helge ja valge kodukiriku üle ning tänulikud paljudele, kelle töö ja vaev, ilusad oskused ja ohvrid on kinkinud meile väga kauni pühakoja.

2010. aastal tehti kiriku katuse ja välisseinte kapitaalremont. See sai võimalikuks tänu linna suurele abile. Seni on täidetud peaaegu kõik, nii linna kui vabariigi valitsuse meile antud lubadused. Sealt edasi on tehtud kiriku välisilme parandamiseks veel vaid garantiiremonte. Selleks, et tornilt värvi maha ei kooruks ja krohv ei pudeneks, paigaldati torni katusele ka vihmaveerennid. 2017 aasta lõpus sai meie kirik 150 aastaseks. Selleks tegid paljud inimesed oma kodukirikule ja Tallinna linnavalitsus ja volikogu meie kirikule ja Tallinna linnale kauni kingituse. Kiriku tornis heliseb igal päevasel täistunnil ja kell pool kuus õhtul kellamäng. Restaureeriti ka peaukse kohal olev vitraažaken.

Tänu kõigile, kes on andnud oma panuse koguduse töösse!
Õnnistatud elurännakut!

Jaan Tammsalu

Täiendatud 2018

EELK Tallinna Jaani kogudus

Vabaduse väljak 1, 10146 Tallinn
+372 644 6206
+372 5663 4624
tallinna.jaani@eelk.ee

Kantselei avatud:
T, N, R 10.00-16.00, K 10.00-18.00
Kinni riiklikel ja kiriklikel pühadel.

Välisviited

EELK

piibel net