Praostkonna palved

EELK Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja EVE KRUUS:

„Ma tõstan oma silmad mägede poole,
kust tuleb mulle abi?
Abi tuleb mulle Issanda käest,
kes on teinud taeva ja maa.“

(Ps 121:1–2)

Issand Jumal, meie Taevane Isa, tänu Sulle Sinu armu eest, mis pole lõppenud, armu eest, mis on igal päeval uus, ja on ülirohke ka praegustel rasketel ja keerulistel aegadel. Kingi meile kõigile tarkust rohkem kasutada võimalusi, mis on säilinud ka praegusel raskel ajal, toita oma usku pühakirja lugemise, ühise ja individuaalse palve ja pihi ning individuaalselt armulauasakramendi vastuvõtmise kaudu.
Me palume Sinu kätesse kõik, kes on väsinud, sattunud segadusse ja on hirmul ning vajavad väga lootuse sõnumit – sõnumit valguse võidust pimeduse üle, headuse võidust kurjuse üle, armastuse võidust meeleheite üle, elu võidust surma üle. Aita neil tõsta oma pilgud Sinu poole ja ava nende kõrvad ja südamed rõõmusõnumile rahust ja elust, mis iial otsa ei lõpe.
Me palume Sinu kätesse need, kes praegu haigustega võitlevad. Kergenda nende kannatusi ja kingi paranemist. Lase rahu ja igavese elu lootusega astuda üle surma piiri neil, kelle elutee siin on lõppemas. Kingi rahu ja lohutust neile, kes on kaotanud mõne oma armsa ja kelle südamed on täis valu. Ole nende kõrval, kes on jäänud üksi, nende kõrval, kes on kaotanud elurõõmu ja peavad läbi minema meeleheite ööst. Kaitse haigestumise eest, kingi tarkust ning jõudu arstidele, meditsiinipersonalile, vabatahtlikele abilistele, kõigile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolitsevad. Aita neil koormusele vastu pidada.
Issand, aita leida uusi võimalusi neil, kes on kaotanud oma töö. Kingi firmade ja ettevõtete juhtidele tarkust leida sobivaid võimalusi ja teha õigeid otsuseid. Hoia lapsi ja noori, kes kodus, eemal sõpradest, peavad koolitarkusi omandama. Kingi tarka kannatlikkust vanematele ja õpetajatele, et nad suudaksid lastele toeks olla.
Armuline ja halastav Issand, kes Sa oled meie pattude pärast kannatanud ja ristil surnud, anna meile andeks ja halasta patusele maailmale. Aita leida õiged lahendused keerulisele olukorrale Eestis ja kogu maailmas. Anna kõigile otsustajatele kannatlikku, tasakaalukat ja tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks.
Kingi, Issand, kõigile oma rahu, mis on ülem kui meie mõistus – meelerahu, mis tuleb usust Sinusse. Kingi tarkust teha seda, mida meie teha saame ja mis on sellises olukorras meie kohus. Ava meie silmad ja südamed, et me suudaksime märgata seda, kui palju ilu ja headust on meie ümber ka praegusel keerulisel ajal. Aita meil tuua sellesse maailma juurde rõõmu ja headust.
Halastav ja armuline Jumal, meie Looja: kui me elame, siis me elame Sinule, kui me sureme, siis me sureme Sinule. Kas me siis elame või sureme – me oleme Sinu päralt. Sündigu Sinu tahtmine. Aamen.

EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse diakon SAIMA SELLAK-MARTINSON:

„Inimese süda kavandab oma teed, aga Issand juhib tema sammu“ (Õp 16:9).

Püha Jumal, Sina näed ja tunned meid, Sinule on teada kõik meie rõõmud ja mured, meie soovid ja vajadused. Me täname Sind selle eest, et Sa oled meid siiani kandnud ja aidanud.

Palun anna meile jätkuvalt oskust ja jõudu kõiges Sinule loota ning igal ajal oma elus Sind usaldada.

Vaata oma armuga kõigi peale, kes vajavad Sinu abi: ole haigete, kurbade ja üksildastega, toeta neid, kes on hirmul, keerulisest olukorrast tüdinenud ja elust väsinud.

Juhi ise meie samme ja anna mõistlikku meelt alati vastu võtta Sinule meelepäraseid otsuseid. Luba meil praegustest raskustest läbi tulla tugevamate, ühtehoidvamate ja rohkem üksteisega arvestavatena.

Aita meil mõista Sinu armastuse suurust ja ära lase meil iial unustada, et Sina oled lubanud olla meie juures iga päev ajastu lõpuni.

Sinule olgu tänu ja kiitus igavesti!

Aamen.

EELK Nõmme Rahu koguduse diakon MAREK ALVEUS:

Hea Taevane Isa, Palume Sinu hoidmist, halastust ja armastust meile kõigile! Hoia palun oma kaitsev käsi meie maa ja rahva kohal. Õnnista ja hoia kõiki sellel raskel ajal. Ajal, mil paljud on haiged, ajal, kus nii mõnigi on kaotanud töö, ajal, kus igatseme tavapärast argisaginat ega saa koguneda oma kallite ja lähedastega. Just praegusel ajal me vajame eriliselt Sinu Sõna ja ligiolu ning teadmist, et „Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest Sina oled minuga; Su karjasekepp ja Su sau, need trööstivad mind“ (Ps 23:4). Aamen.

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja MIKK LEEDJÄRV:

Armuline Jumal, psalmisti läbi julgustad Sina täna meid:

Õnnis on inimene, kelle tugevus on Sinus,
kelle mõttes on pühad teekonnad.
Nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks;
ka varajane vihm katab neid õnnistusega.
(Ps 84:6–7)

Issand, õnnista tänast päevateed ja juhi minugi ellu Igavese Elu veed. Et selles nutuorus, kus oleme, võiks olla südames mul kõiki kolme: usku, lootust ja armastust.
Kasvata mind, et usk virguks mu sees, et lootus toetuks Sulle ja et armastuses teeksin kõike.
Aamen.

EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse abiõpetaja JOEL SIIM:

Issand, me oleme väsinud:
- iga päev lõputuna korduvatest halbadest uudistest ja kasvavatest numbritest;
- selle ootamisest, millal läheb veel hullemaks;
- sellest, et oleme ära lõigatud koguduse osadusest;
- elamisest hirmus, ega ometi mina ...

Issand, me palume Sind:
- anna meile kuulda häid uudiseid;
- luba leevendust keerulistele aegadele;
- lase meid taas kirikusse kokku tulla ühe kogudusena Sõna ja sakramendi juurde;
- luba, et keegi meist enam ei nakatuks.

Issand, me täname Sind:
- et Sa oled andnud selle imeliku aja, et võtaksime kiiruse maha ning märkaksime olulist;
- et Sa oled lubanud olla leidlik selles, kuidas Sind teenida piirangute keskel;
- et Sa oled haigetel lubanud saada terveks;
- et Sa tahad võtta igavikku lahkunud oma käte varju.

Issand, Sina oled meie Looja, Lunastaja ning Pühitseja. Me anname ennast, oma lähedasi, Sinu kiriku, meie maa ja kogu maailma Sinu hoolde.

EELK Tallinna Saksa koguduse õpetaja MATTHIAS BURGHARDT:

„Armas taevane Isa,
ma hüüan Su poole tänasel hommikul!
Aita mul palvetada ja koguda mõtteid Su ees; juhi Sina ise mu mõtteid,
minus on pime, aga sina lõid valguse;
ma olen üksildane, aga Sina ei jäta mind maha;
Ma olen nõrk, kuid abi mulle tuleb Sinult;
ma olen rahutu, aga Sinu juures on rahu;
minus on kibestumist, aga Sinus kannatlikkust;
ma ei mõista alati Su teid, aga Sina tunned alati minu teed.“

Ma palun Sind iseenda ja kõigi mu kallite eest.
Ma palun Sind kõigi eest, kes sel kriisiajal kardavad, kannatavad, leinavad, töötavad, muretsevad, otsuseid langetavad.
Kingi meile head nõu.
Kingi need anded, mis jäävad, kui kõik muu kaob.
Kingi meile usku, lootust ja armastust.
Kingi meile oma rahu.
Aamen.
*
(Esimene pool palvest: Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), õp Burghardti tõlkes.)

Kalender

E T K N R L P
1
4
7
8
10
11
15
18
21
22
24
28
29

EELK Tallinna Jaani kogudus

Vabaduse väljak 1, 10146 Tallinn
+372 644 6206
+372 5663 4624
tallinna.jaani@eelk.ee

Kantselei avatud:
T, N, R 10.00-16.00, K 10.00-18.00
Kinni riiklikel ja kiriklikel pühadel.

Välisviited

EELK

piibel net