Praostkonna palved

EELK Peeteli koguduse praktikant, Usuteaduse Instituudi tudeng RENEE ROOMET:

Jumal, ma tänan Sind oma pere eest.
Anna meile oskust armastada ja hoolida,
anna meile oskust elada ühes ruumis
ja samas anda kõigile oma ruum.

Jumal, ma tänan Sind oma sõprade eest.
Julgusta meid julgustama üksteist.
Innusta meid innustama üksteist,
toeta meid, et toetaksime üksteist,
mäleta meid, et mäletaksime üksteist.

Jumal, ma tänan Sind meie juhtide eest,
anna neile südant näha neid, kel on raske,
anna neile oskust märgata neid, kes jäävad märkamatuks,
anna neile tarkust teha seejärel õigeid otsuseid.

Jumal, ma tänan Sind kõikide Eestimaa inimeste eest.
Anna jõudu neile, kes on eesliinil,
aita arste, õpetajaid ja politseinikke.
Ära unusta ka neid, kes silma ei paista,
inimesi, kes on kodus üksinda – lohuta neid,
inimesi, kes on tööta ja sissetulekuta –
näita neile õiget rada lahendusteni.
Jaga oma armu kõigile, kelle elus puudub hool ja armastus.

Jumal, ma tänan Sind enda eest.
Anna mulle oskust teenida ilma tasuta
ja näha abivajajat seal, kus keegi ei näe.
Õpeta mind kuulama, nägema ja tundma vaikset palvet.
Tee minust nii alandlik, et teised tahaksid mind aidata.

Ma tänan Sind Jeesuse Kristuse nimel.

Aamen.

EELK Tallinna praostkonna vaimulike palveketiga ühineb Usuteaduse Instituudi dekaan dr RANDAR TASMUTH: 

Apostel Paulus kirjutab: Minule, kõige vähemale kõigi pühade seast, on antud see arm: kuulutada paganate seas evangeeliumi Kristuse äraarvamatust rikkusest ja valge ette tuua kõigile, mis on selle saladuse korraldus, mis on kätketud aegade algusest peale Jumalas, kes kõik on loonud. Nii saab nüüd Jumala mitmekülgne tarkus teatavaks koguduse kaudu taevastele valitsustele ja meelevaldadele ajastute ettemääramise järgi, mille ta on teinud teoks meie Issandas Kristuses Jeesuses, kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale (Ef 3:8–12).

Meie palume: Issand, Sina oled lasknud Pühakirja kaudu anda meile teada apostli suurest rõõmust, et ta saab kuulutada rahvaste seas evangeeliumi Kristuse äraarvamatust rikkusest.

Issand, me täname sind selle rõõmu eest, mida Sa meile jagad oma sõna läbi. Sinu sõna annab tunnistust Sinu Poja Jeesuse Kristuse ülestõusmisest meie eest ja Tema poolt avatud teest, mis ka meile on valmistatud. Teest Isa juurde.

Me palume, et Sa annaksid selle rõõmu läbi meile usku, avatust ja oskust olla Sinu evangeeliumi kuulutajateks sellestsamast Kristuse äraarvamatust rikkusest, mida meie rahvas nii väga vajab. Tee meid selle rikkuse taipajateks ja selle armusõnumi jagajateks neile, keda Sa meie ümber oled asetanud. Issand, ava meie silmad ja ärata meie süda, et oskaksime ära tunda ja teha teatavaks Sinu mitmekülgset tarkust ja armulikkust oma kaasinimestele sõnaga ja teoga. Aamen.

Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles: „Rahu teile!“ (Jh 20:26).

Ta tuli nende rahutute, segaduses olijate juurde. Ta ei jätnud neid. Ta ju tunneb meid – inimlapsi – ja teab, kuidas mõned meist end suudavad suurepäraselt üles kruvida, olla omaenese ja lähedaste närvide parimad rikkujad. Tema tuli ja tuleb ikka ja jälle, toob lahenduse ja rahu. Augustinus on öelnud, et rahutud on meie südamed, kuni nad leiavad rahu Jumalas. Tema on meid loonud. Tema tunneb ja teab meid meie olemuse äärteni ja ka seda, kuidas me leiame rahu.
Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli. Paljud uksed on lukus ja südamed ka. Nii tundub turvalisem. Nii isegi soovitatakse. Keerake uksed lukku – ka kirikute ja kodude uksed lukku, hoidke teistest eemale. Lukustatud uksed aitavat viiruse levikut tõkestada. Kuid me teame, et halbade mõtete eest see meid ei kaitse. Need tulevad läbi traadi ja õhu. Hirmu külvavad mõtted, rumalad mõtted, mis viivad rahu, teevad vastuvõtlikuks haigustele, hävitavad närvisüsteemi, ajavad hulluks.
Õnneks ei peata lukustatud uksed ka Teda, kes võib tuua rahu, rõõmu ja tervist, tervendavaid, ülesehitavaid mõtteid. Tema tuli ja seisis kõikide keskele. Ta ei võtnud mõnda tublimat, korralikumalt käitunut eraldi kõrvale ega suhelnud teiste meelehärmiks vaid temaga. Ei, ta kirjutab: „Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele.“ Nii sünnib ka täna. Ta tuleb meie keskele, kõneleb meiega, ei teata ühelegi: „Sina ära neid mõtteid loe, seda palvet palu, sest sinuga pole mul enam millestki rääkida. Vaata, milline sa oled, mida sa oled teinud ja tegemata jätnud!“ Ei, Tema seisab meie kõikide keskele, on sama kaugel sinust, kes sa loed neid ridu, palud seda palvet Torontos, kui ka sinust, kes loed ja palud seda Toris või Tallinnas.
Ta ei tule selleks, et meid süüdistada. Seda teeb meie südametunnistus. Seda teevad teised inimesed. Seda teeb hingevaenlane. Neid, kes sellega tegelevad, on juba piisavalt. Tema tuleb ja soovib meile Rahu. Seda me vajame ja Temal on seda palju – igavesti palju, lõputult – ja kui me seda Temalt vastu võtame, muutume meiegi rahutoojateks, oskame minna läbi lukustatud uste, läbi paksude müüride, mille inimesed on oma tundlike hingede ümber ehitanud.

Palugem täna koos Assisi püha Franciscusega, mehega, keda Kristusega kohtumine, Tema armastuse ja halastuse mõistmine totaalselt muutis:

Issand, muuda mind oma Rahu saadikuks.
Sinna, kus on vihkamine, luba mul külvata Armastust;
kus ülekohus, luba mul külvata Andestust;
kus on lahkhelid, luba mul külvata Üksmeelt;
kus kahtlus, luba mul külvata Usku;
kus eksimus, luba mul külvata Tõde;
kus meeleheide, luba mul külvata Lootust;
kus kurbus, luba mul külvata Rõõmu;
kus pimedus, luba mul külvata Valgust;
Issand, anna mulle jõudu lohutada enam teisi,
kui otsida ise lohutust; mõista enam teisi, kui oodata ise mõistmist;
kinkida teistele enam armastust, kui mulle endale osaks saab.
Sest öeldud on: „Teistele andes me saame ise;
teistele andestades saame oma patud andeks;
surres sünnime igavesele elule.“

Issand, me isand, tule meie juurde ja kõigi meie armsate juurde ja too meile oma rahu, tervenda meid, julgusta meid, õnnista meid ja too rahu sellesse rahutusse maailma! Aamen.

EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse abiõpetaja KAISA KIRIKAL:

Armuline Jumal, me täname Sind, et võime Sinule igal oma elupäeval loota ja Sinuga oma eluteed käia. Sinu kätte, Issand, usaldame oma rõõmud ja mured, oma armsad ja lähedased, oma kätetöö ja tervise.

Mõtleme palves kõigile neile, kes ühel või teisel moel puutuvad kokku viirusega. Issand, anna tarkust valitsuse liikmetele, et selle pandeemiaga kaasnevad probleemid leiaksid lahenduse. Anna uut rammu meditsiinitöötajatele, et olukord saaks kontrolli alla. Anna nakatunutele jõudu viirusega võidelda ja too rahu kõigi haigete lähedaste südamesse. Vaata oma armuga kõigi peale, kes on kaotanud töö ja kes tunnevad hirmu tuleviku ees. Hoia kõiki peresid ja aita, et vanemate ja laste omavahelised suhted oleksid kantud armastusest ja hoolimisest. Anna jõudu, et koduõpperaskused saaksid ületatud, et lapsed omandaksid vajalikud teadmised ning vanemad oskaksid oma lapsi nende õpingutes toetada.

Taevane Isa, Sina oled Jeesuse Kristuse läbi surma võitnud ja kutsunud meid oma riiki. Aita meid, et me Sinu Poega järgides ja Temale oma lootust pannes käiksime teel, mis viib meid igavesse ellu. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja MIKK LEEDJÄRV:

Surma võrgud ümbritsesid mind,
surmavalla ängistused tabasid mind,
ma sattusin ahastusse ja muresse.
Aga ma hüüdsin appi Issanda nime:
„Oh Issand, päästa mu hing!“ (Ps 116:3–4).

Armuline ja halastaja oled Sina, Issand, kõikide nende vastu, kes Sind appi hüüavad.

Aga me palume: Isa Taevas, ära luba asjadel nii kaugele minna, et alles ahastusse ja muredesse mattunutena asume Sind appi hüüdma. Õnnista meid väega usaldada endid Sinu armu hoolde kõiges ja alati, et surma võrgud ja surmavalla ängistused ei saaks meid hirmutada. Sest võrkudest paistab alati läbi pääste valgus, mis loob südamesse lootuse ja toob rahu.

Kuid isegi siis, kui meid valgustab aina enam pääste lootuse valgus, pitsitab meid hirm, sest ebakindlust on palju ja usk pääsemisse nõder. Sellepärast, Kõigeväeline Jumal, ma palun Sind: „Päästa minu hing!“ Päästa minu hing kõigest kitsikusest ja valust ja luba paista taevasel armastuse valgusel minugi südamesse.

Nii palume ka kõikide pärast, kellel on hirm ning palju kahtlusi ja kõhklusi, palume nende pärast, kes hirmude ajel ohustavad endid ja ligimesi, hoidudes viiruse leviku takistamise abinõudest. Issand, halasta nende peale!

Ja päästa kõiki, keda Sina kutsud siit ajalikust elust igavikku! Tröösti ja lohuta neid, kes on minejatele nende viimastel hetkedel siin maisel teekonnal toeks, kes annavad endast kõik, et astumine maisusest igaviku radadele oleks väärikas.

Ülestõusnud Issand Jeesus Kristus, ma tänan Sind, et võtad oma armastuse väes hirmud, ängistuse ja ahastused minu teelt enda kanda ja tõesti päästad mindki kõigest kitsikusest.

Aamen.

EELK Nõmme Rahu koguduse diakon MAREK ALVEUS:

Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles: „Rahu teile!“ (Jh 20:26).

Kõigeväeline Jumal, hea taevane Isa, me palume Sinult sellel endiselt keerulisel ja igas mõttes raskel ajal rahu meie südameisse, seda rahu, mida ainult Sina saad meile anda.

Me täname Sind Jeesuse, Sinu ainusündinud Poja eest, et Sa saatsid Ta meile päästjaks.

Sina, kes Sa oled meie tee, tõde ja elu, Sina, kelle kaudu me saame minna Isa juurde, anna lisaks rahule meie südameisse ka igatsust Sinu sõna järele, et me seda väikelaste kombel nagu selget piima vajaksime ja igatseksime. Nii nagu Jeesus ütles: „Rahu teile,“ sest Tema teab, mida iga hing vajab omal moel. Niisamuti nagu me palsamina igatseme neid kahte sõna, igatseme me ka Jumala Sõna, mis meile on antud. Püha Sõna katab kõik, millele langeb.

Hoia ja kaitse meid haiguse ja kurja eest. Lohuta haigeid ja saada kõiki arste, õdesid, hooldajaid oma armu ja erilise hoolega nende igapäevastel teedel.

Lohuta ja tröösti oma kohalolekuga kõiki leinajaid ja saada oma tõe vaimu meie südameisse.

Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

EELK Tallinna Jaani kogudus

Vabaduse väljak 1, 10146 Tallinn
+372 644 6206
+372 5663 4624
tallinna.jaani@eelk.ee

Kantselei avatud:
T, N, R 10.00-16.00, K 10.00-18.00
Kinni riiklikel ja kiriklikel pühadel.

Välisviited

EELK

piibel net