Nädala mõte

NÄDALA MÕTE. 29.05.2023

Milleks meile Püha Vaim?

Igaühe juurde, kes on Jumala Sõna kuulnud ja seda uskunud, tuleb Püha Vaim. Ta tuleb meid elavaks tegema ja andma meile väge (power, eesti keeles „energia“) kingina saadud usku ülejäänud looduga jagama nii, et kõik saaksid selle ime sisu kogeda ja mõista, kuni usk Jumala loovasse mõttesse, Jeesuse lunastusse ja halastusse kõikide rahvaste ja inimeste elu muudab.

Jeesus tõotas: „Ma läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teid rüütatakse väega kõrgelt!“ (Lk 24:49). Püha Vaimu vägi on mõeldud kirikule tugevuseks ja kõigile tasuta väljajagamiseks. Kusjuures kirik on palju enamat kui hoone või organisatsioon (näiteks Jaani kirik või EELK) või konfessioon (näiteks luterlus). Kirik on kõigi nende ristiinimeste osadus, kes on Jeesuse nimel koos ja kes üksteist või teisi ära ei söö sellega, et peavad ennast paremaks, õigemaks ja pühamaks.

Tihti on nii, et kui me kirjutame või räägime, siis me alguses ei tea, kas ja kuidas meist saadakse aru, kas meid üldse kuulataksegi. Sest väga paljudest asjadest ei taheta aru saada, teiste suhtes ollakse eriarvamusel ning ülejäänuid lihtsalt ei usuta. Mis ühtsusest ja üksmeelest saab siin rääkida?

Ühel meelel olemise eelduseks on mingi meele olemasolu. Sellega kogetakse kõike, mis on hea, noobel ja armas. See meel ei saa olla mitte kellegi arvamus ega õpitav tõde, samuti ei saa see olla tugevama õigus, millest teised pannakse jõuga sõltuma.

Mida räägiksid Sina Püha Vaimu kohta siis, kui keegi Sinus ja Sa ise endas ei kahtleks? Kui Sa päriselt uskuda julgeksid, et Jumal ise annab Sulle oma väe ja see vägi teeb kogu olemasoleva elusaks ja mõistetavaks ning loob arusaamise ja ühtsuse silla ka inimeste vahele? Kuidas Sa räägiksid Jumalast siis, kui Sinust saadaks kindlasti aru ja usutakse, mida sa ütled, ja usutakse su kogemust? Kuidas rääkida usust aga siis, kui on vähe tõenäoline, et sind tõsiselt võetakse?

Sa riskid sellega, et sind ei mõisteta, naeruvääristatakse, peetakse uhkeks või rumalaks. Aga mis siis. Sa usud, et Jumal on leitav, et Ta tahab olla leitav ja Ta ei peida end mitte kellegi eest, kes tahab Teda leida. Ja see, kes Ta leiab, see tunneb Ta ära, sest kogeb Tema ligiolu ja armu täiesti ja isiklikult.

Kuidas see äratundmine täpselt välja näeb, see võib jääda ümberolijatele imelikult arusaamatuks. Sest Püha Vaimu saab ja peab igaüks ise kogema. Selle ime kogetavaks tegemine ongi Püha Vaimu funktsioon. Ta on vägi ja selle väena kogetav. See vägi elustab ja täidab meid ning liidab meid omavahel ühte. See on imeline Kiriku ime.

Kui loed Piiblit ja su süda kripeldab ja põleb, siis kuidas toimida? Jaga seda kogemust kellegagi. Kui sa tunned ära, et on midagi enamat kui lihtsalt need sõnad, mida loed, siis ei saa mitte keegi sulle keelata loetu mõista püüdmist ega Jumala käest selle tähenduse küsimist. Vastupidi, Püha Vaim ise avab sulle Jumala Sõna.

Võib-olla Sa kardad – kuidas mina võiksin Piiblist aru saada, see, mida mina mõtlen, on kindlasti vale ja ilmselt peetakse mind imelikuks või isegi uhkeks, kui räägin sellest siiralt ja südamest. Aga mis siis. Ära karda! Jumal on hea ja Ta armastab Sind. Ta tunneb Sind nimepidi ja teab täpselt, mida Sa mõtled ja mida tunned. See ei ole ärplemine ega usu pähemäärimine, kui sa jagad kõige paremat, mille oled kingituseks saanud. Seda enam, et Püha Vaim on päriselt vajalik ja piiramatu varuga vägi ka praeguses hääbuvas maailmas.

Kui julgelt Püha Vaimu vastu võtame ja kasutada julgeme, seda enam Ta vägi (power) levib ka meie kaudu igale poole, kus on pime ja külm, nälg ja janu, haigused ja üksindus, tõrjutud ja kodutud, vaeslapsed ja vanurid. Püha Vaimu väe levi sõltub vastuvõtjatest, ehk meist – kirikust, ja ta levib siis, kui me Teda kiivalt endale ei hoia.

Alguses lõid Sa, Jumal, taeva ja maa. Maa oli tühi, kujuta, mõtteta, suunata, otsa ja aruta. Ei olnud sellel segadusel otsa ega äärt. Ei olnud veel maa ja vee piiri, veel välja ütlemata olid, Jumal, Su mõtted. Eesti keeles kasutame suure segaduse kirjeldamiseks sõna „tohuvabohu“ ja väljendiga „ṯō·hū wā·ḇō·hū“ kirjeldatakse maad enne Jumala Vaimu puudutust. Jumal, Sinu Vaim hõljus meie suure segaduse kohal.

Ja siis Jumal ütles: saagu elu! Ja see sai. Ümberringi ja meie sees on segadust, tühjust ja pimedust. Kas väiksem või suurem tohuvabohu, aga Jumal, Sa oled kõige oleva mõte ja uue looja. Jeesus, Sa oled Jumala loov Sõna ja meie süütuse taastaja. Püha Vaim, Sa oled häviva elustaja ja suutmatu võimestaja. Jeesus, Sa läksid tagasi Isa juurde, aga nii, nagu Sa tõotasid, teed Sa meid vägevaks ja elustad meis oma Vaimu maailma uueksloomise jaoks (kes ei tea, lugegu, mismoodi on sellest kirjutatud: 1Mo 1:1–2, Ps 51, Ps 139:7–8, Ps 143:10, Js 61:1, Sk 4:6, Hs 36:27, Mt 1:18, Mt 1:20, Mt 12:31, Mt 12:32, Mt 28:19–20, Mk 13:11, Lk 1:35, Lk 3:21–22, Lk 11:13, Jh 1:33, Jh 14:26, Jh 15:26, Ap 1:8, Ap 2:3–4, Ap 2:33, Ap 2:38, Ap 4:31, Ap 5:32, Ap 9:31, Ap 10:47, Ap 11:15, Ap 13:2, Ap 19:5-6, Rm 5:5, Rm 15:13, 1 Kr 2:11,1 Kr 3:16, 1 Kr 6:19–20, 2 Kr 3:17, 2 Kr 13:14, Ef 4:30, Gl 5:22-23, 2Pt 1:21, Tt 3:5 jne).

Aamen.

EELK Tallinna Jaani kogudus

Vabaduse väljak 1, 10146 Tallinn
+372 644 6206
+372 5663 4624
tallinna.jaani@eelk.ee

Kantselei avatud:
T, N, R 10.00-16.00, K 10.00-18.00
Kinni riiklikel ja kiriklikel pühadel.

Välisviited

EELK

piibel net