Koguduse tänumärgi kandidaadid 2023. aastal.

Kes on need, kellele kogudus sellel aastal võiks kinkida tänumärgid?

Tänumärgi statuudi järgi saab kandidaate esitada koguduse juhatus, koguduse vaimulikud üheskoos ja ka kümme koguduse liiget üheskoos. Esitamisel tuleb ära märkida keda ja mille eest  esitatakse  ja  esitamispaberil  peab  olema  kõigi esitajate  nimed,  kontaktid  ja  allkirjad.  Esitatud  kandidaatidest  valib  kuni viis tänumärgi  saajat välja koguduse nõukogu.

Keda võiks esitada koguduse tänumärgi kandidaadiks? Inimesi, kes on oma pikaajalise tööga või millegi väga olulise tegemisega  jätnud  ilusa  jälje  meie  koguduse  ellu.  

Ootame  ettepanekuid  15. oktoobriks 2023 paberil kantseleisse või digitaalallkirjadega koguduse üld e-posti aadressile.

EELK Tallinna Jaani kogudus

Vabaduse väljak 1, 10146 Tallinn
+372 644 6206
+372 5663 4624
tallinna.jaani@eelk.ee

Kantselei avatud:
T, N, R 10.00-16.00, K 10.00-18.00
Kinni riiklikel ja kiriklikel pühadel.

Välisviited

EELK

piibel net