Vabaduse plats 1, Tallinn

Koguduse lood

Homme avatakse Jaani kiriku galeriis kaks näitust

piiblitenaitus tekstiilidenaitus

Kohe pärast pühapäevast jumalateenistust ehk kell 11.45 avatakse Jaani kiriku galeriis kaks näitust: püsinäitus „EESTI PIIBEL. ALGUSES OLI SÕNA“ ja tekstiilikunstnik TIINA PUHKANI tööde näitus „PÜHADE VÄRVID“.

Näituste ettevalmistusega on seotud olnud suur hulk inimesi. Kuraator ERKKI JUHANDI avab galerii ukse ja tänab kõiki osalisi:

„Terve nädala jooksul on olnud Jaani kiriku galeriis palju tööd. Meie kiriku juubeliks on valminud kaks näitust ja mõlemad on galeriis nüüd kõigile avatud. Avamine on pühapäeval, 29. oktoobril kell 11.45.

Piiblite näitust on õpetaja JAAN TAMMSALUGA planeeritud ligi aasta – alates ajast, kui ENN JAANISOO kinkis Jaani kogudusele oma isikliku Eesti Piiblite kollektsiooni. Õpetaja eestvedamisel on nüüdsest olemas ka statsionaarsed vitriinid. Kõik kingitud Piiblid, palveraamatud, jutluste raamatud ei ole siiski eksponeeritud esimesel väljapanekul. On küll uued valgustatud vitriinid, kuid kõik Piiblid korraga sinna ei mahu.

Väljas on valik väärikaid Piiblite väljaandeid alates 1739. aastal trükitud esimesest Eesti Piiblist kuni 1989. aastal ilmunud Uue Testamendi ja psalmide tõlkijate UKU MASINGU ja kauaaegse Tallinna Jaani koguduse õpetaja TOOMAS PAULI tõlke originaalkäsikirja näidiseni välja.

Teine näitus on Jaani kiriku sakraaltekstiilide autori TIINA PUHKANI loomingust. Näitusel saame vaadelda kunstniku loomeprotsessi kirikutekstiilide kavanditest kuni valminud töödeni.

Kuna näituse ajal vahetuvad kirikus vastavalt liturgilise kirikuaasta liikumisele altari- ja kantslikatted, muutub ka näitus. Näituse avamisel on kirikus rohelised värvid, kuid juba advendist on kirikus violetsed ja galeriis näha rohelised paramendid. Kunstnik Tiina Puhkan on teinud imelist tööd liturgiliste tekstiilide kavandamisel ja teostamisel.

Suur tänu kõigile, kes on juubelinäituste koostamisele kaasa aidanud! Neid inimesi on väga palju.“

*****
PIIBLINÄITUSE PRESSITEADE (koostanud ERKKI JUHANDI):

Tallinna Jaani kogudus avab oma 150. aastapäeva tähistamiseks eestikeelsete Piiblite püsiväljapaneku „EESTI PIIBEL“.

Piiblitõlke ajalugu on pikk ja huvitav osa eesti kultuuriloost. Aastal 1686 trükiti lõunaeestikeelne Uus Testament ja aastal 1715 põhjaeestikeelne Uus Testament. Esimene Piibel ilmus trükist põhjaeestikeelsena 1739. aastal. Kuna see koosnes kõigist Piibli osadest, s.o Vanast Testamendist, apokriivast ja Uuest Testamendist, nimetatakse seda tänapäeval ka esimeseks eestikeelseks täispiibliks. Eestikeelse tõlke eestvedaja oli Jüri koguduse õpetaja Anton Thor Helle ja seda Piiblit trükiti koguni üle 6000 eksemplari.

Esimesed piiblitõlked kujunesid pöördeliseks Eesti ajaloos. Piiblist algas kirjaoskuse väärtustamine ja pühakirja laiem levik võimaldas eestlaste tõusu kirjarahvaste hulka. See oli aluseks ka ühtse eesti keele tekkele, muutudes üldkehtivaks normiks ning mõjutades eesti keele arengut riigikeelena kuni eri oskuskeelte tekkeni välja.

Sellest alates on ilmunud mitmeid uusi piibliväljaandeid, katekismusi ning palve- ja lauluraamatuid.

Suure panuse on piiblitekstide tõlkimisele ning nende keele korrastamisele ja tänapäevastamisele andnud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani kiriku kauaaegne õpetaja dr Toomas Paul.

Eestikeelsete usulise sisuga raamatute kogumine on olnud ajast aega populaarne. Küllalt palju on erinevate kogude põhjal korraldatud piiblinäitusi, kusjuures rõhuasetus on olnud erinev: vanad Piiblid alates esimesest eestikeelsest, Piibel maailma eri keeltes, muud vanad kirikuraamatud, tänapäeva Piiblid ning usuraamatud jne.

2017. aastal kinkis Piiblite koguja, köitekunsti, nahkköite ja vanade trükiste restaureerimise eestvedaja Enn Jaanisoo oma restaureeritud Piiblite ja palveraamatute kogu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani kogudusele. Käesolev näitus on valik sellest, mida see kogu sisaldab. Näituse eksponaate on kavas aeg-ajalt vahetada, et avada vaatajale kollektsiooni kogu ilu. Näitusele on välja pandud ka Toomas Pauli ja Uku Masingu tõlgitud, 1989. aastal ilmunud väljaande „Uus Testament ja psalmid ehk Vana Testamendi laulud“ käsikirja originaalnäidis.

******
TIINA PUHKANI TEKSTIILINÄITUSE PRESSITEADE (koostanud MARJU RAABE)

Tallinna Jaani kiriku galeriis on alates 29. oktoobrist 2017 kuni 10. jaanuarini 2018 avatud tekstiilikunstnik TIINA PUHKANI tööde näitus. Eksponeeritud on Jaani kirikule loodud liturgilistes värvides altari- ja kantslikatted, loomeprotsessis sündinud kavandid ning gobelään „Evangeelium“.

Kavandid väljendavad idee arengut selle tekkest kuni lõpptulemuseni – katete valmimiseni. Gobelään „Evangeelium“ on näitusel olevaist tekstiilidest kõige varem valminud ning see on olnud lähtekohaks, millest Jaani kiriku altari- ja kantslikatete valmistamine alguse sai. Katteid on galeriis kolm komplekti, kuid väljapaneku osaks on ka need katted, mis on parasjagu kirikus altaril ja kantslil. Kirikuaasta värvide vahetumise käigus vahetatakse galeriis olevad katted kirikus olevatega.

Kirikutes kasutatavad altari- ja kantslikatted on kirikuruumi kõige olulisemates kohtades. Need on kirikuliste pilgu all ja kõnelevad neile – kuulutavad ristiusu sõnumit. Seda väljendavad parasjagu kasutusel olevate katete värv (liturgiline värv) ning neil kujutatud sümbolid. Värvid vahetuvad vastavalt kirikuaasta kulgemisele. Eesti luterlikus kirikus on kasutusel viis liturgilist värvi:

* violetne – kannatuse, meeleparanduse ja ootuse värvina enne jõule ja ülestõusmispühi;
* valge – puhtuse, valguse ja rõõmu värvina jõulude ja ülestõusmispühade ajal;
* punane – tule ja Püha Vaimu värvina nelipühil;
* roheline – elu ja lootuse värvina pühadevahelisel ajal;
* must – sügava leina värvina Suurel Reedel.

Tiina Puhkan on loonud Tallinna Jaani kiriku altari- ja kantslikatted väärikas ja aeganõudvas gobelääntehnikas. Katetel kujutatud motiivid on valitud koostöös koguduse õpetaja Jaan Tammsaluga. Katteid iseloomustab vaatajat puudutav religioosne tunnetus.

Tiina Puhkan on lõpetanud 1990. aastal ERKI (nüüdne EKA) tekstiilikunstnikuna. Ta on vabakutseline kunstnik ja töötab periooditi EKA-s tekstiiliajaloo õppejõuna. Oma loomingulisteks väljendusvahenditeks on ta valinud gobelääntehnika ja siidile maalimise. Aeg-ajalt korraldab ta endale ka tehnoloogilisi eksperimente mõne idee paremaks väljendamiseks.

Näitus Jaani kirikus on avatud kuni 10. jaanuarini ning seda saab külastada T, N, R kella 10–14 ja K kella 10–18 (sisenemine kantselei uksest) ning samuti enne ja pärast jumalateenistusi.

Kalender

E T K N R L P
3
7
10
13
14
17
21
24
27
28
31