Vabaduse plats 1, Tallinn

Koguduse lood

Kuldrist õpetaja Jaan Tammsalule

 

28. jaanuaril täitub Jaani koguduse õpetajal ja Tallinna praostkonna praostil JAAN TAMMSALUL 30 aastat diakoni ordinatsioonist. EELK Konsistoorium otsustas oma 10. jaanuari koosolekul EELK kirikuseadustiku § 398, EELK kuldristi statuudi ja Tallinna Jaani koguduse taotluse alusel „anda Jaan Tammsalule EELK kuldristi kandmise õigus“. Kogudus soovib õpetaja Tammsalule südamest õnne!

 

Õp Tammsalu kommenteeris kuldristi kandmise õiguse saamisest kuuldes, et küllap on tähele pandud tema enam kui 30 aasta pikkust teenimist vaimulikuna, üsna pikka praostiks olemist, ka tööd kirikuvalitsuse ja paljude kiriku komisjonide ja nõukogude liikmena ning mitmete kirikute kordategemist. Seadus ütleb, et selline kõrge tunnustus antakse ustavuse märgina vaimulikule, kes vähemalt 25 aastat on vaimuliku ametit laitmatult pidanud ning oma töö ja eluga edendanud EELK ülesehitamist.

EELK on alates 2004. aastast andnud kuldristi kümnele vaimulikule. Esimesena sai kuldristi Jaan Kiivit. Tähelepanuväärne on seejuures asjaolu, et 1996. aasta jaanipäeval pani just peapiiskop Jaan Kiivit Viljandi Jaani kirikus vaimulik Jaan Tammsalule kaela hõbedast ametiristi, mille õp Tammsalule oli kinkinud tema hea sõber, Ahvenamaa praost Mårten Andersson. Selle risti taha on graveeritud frantsiskaani munkade tervitus „Pax et bonum“ („Rahu ja headust!“). Tallinna vaimulikest on kuldristi kandmise õigus antud veel dr Toomas Paulile, Ivar-Jaak Salumäele, piiskop Einar Soonele ja peapiiskop Andres Põdrale ja assessor Ove Sanderile.

Kuldristil, mille peapiiskop Urmas Viilma 29. jaanuari jumalateenistusel Jaani kirikus õpetaja Tammsalule kaela paneb, on ilus ja pikk ajalugu. Selle kinkis Tallinna Jaani kogudus oma armastatud õpetajale Bruno Hasselblattile meie koguduse 15-aastase ustava teenimise eest. Oli aasta 1927. 1939. aastal emigreerus Hasselblatt Saksamaale ja jätkas seal tööd kirikuõpetajana. 2009. aasta suvel kinkis tema vanem poeg, vaimulik Theo Hasselblatt oma isa palvel selle kuldristi meie kogudusele. Kuldristi üle andes ütles ta, et usub, et see antakse kord ühele Jaani koguduse tublile vaimulikule. Kuna kiriku ja orelite suured remondid olid tehtud ja koguduse elugi on aktiivsemaks muutunud, otsustas Tallinna Jaani koguduse juhatus selle risti kinkida õpetaja Tammsalule. Mõni aasta hiljem tegi konsistoorium otsuse, et õpetaja Jaan Tammsalu saab selle risti eluaegse kandmise õiguse.

Pühapäeval, 29. jaanuaril antakse kuldrist üle. Õpetaja Tammsalu on kutsunud sellele teenistusele mängima oma hea sõbra, hiljuti aasta muusikuks nimetatud Robert Jürjendali. Kui keegi tahaks tuua lilli, siis võiks selle asemel asetada kiriku korjanduskarpi hoopis annetuse, mis läheb kiriku kellamängu paljude annetajate kella.

 

Fotol: Theo Hasselblatt kingib kogudusele oma isa kuldse ametiristi.

Kalender

E T K N R L P
4
7
10
11
14
17
18
25
28