Vabaduse plats 1, Tallinn

EELK Tallinna Jaani koguduse uue nõukogu korralised valimised 9. mail 2021

Kui Jumal lubab ja valitsuse ei keela, toimub 9. mail 2021 peale jumalateenistust EELK Tallinna Jaani koguduse täiskogu koosolek, kus kogudusele  valitakse  järgnevaks  neljaks  aastaks  uus  nõukogu.  Eelhääletus  on 2.- 8. mai.

Koguduse nõukogu on kinnitanud juhatuse ettepaneku, et Jaani koguduse nõukogusse kuulub 15 valitavat liiget ja nõukogul on 7 asendusliiget. Koguduse õpetaja ja aseõpetajad kuuluvad nõukogu ja juhatuse koosseisu. Seega kokku kuulub koguduse järgmisesse nõukogusse 19 inimest. Igal valijal on 7 häält. Koguduse nõukogu on kinnitanud liikmekandidaatide nimekirja 18. märtsil See nimekiri avalikustatakse. Ka meie koguduse liikmetel on võimalik esitada nõukogu kandidaate. Selleks on vaja hiljemalt 4. aprilliks 2021 esitada koguduse juhatusele kandidaadi ülesseadmise kirjalik ettepanek, kuhu on alla kirjutanud meie koguduse 5-10 täisõiguslikku liiget. Iga meie koguduse täisõiguslik liige saab anda allkirja kuni kolme kandidaadi esitluslehele. Ülesseadmise blankette on võimalik saada koguduse kantseleist. Lisaks tuleb esitada nõuetekohane kandidaadi nõusoleku kiri.

Nõukogu liikme kandidaadiks võib üles seada vähemalt 18-aastase konfirmeeritud koguduseliikme, kes on sel ja/või eelmisel aastal teinud liikmeannetuse ja on käinud meie või mõnes teises EELK koguduses eelmisel või jooksval kalendriaastal armulaual.

Meie koguduse täiskogu liikmed on valimistel  kõik meie koguduse leeritatud liikmed, kes on sel ja/või eelmisel aastal  teinud oma liikmeannetuse ja on käinud vähemalt kord nendel aastatel ka armulaual.

Palume kõigil täiskogu liikmetel osaleda valimistel!

Nõukogu kandidaatide tutvustused on hiljemalt  18. aprilliks 2021 üleval kiriku teadete tahvlil  ja internetis koguduse koduleheküljel. Valmistame ka kandidaatide tutvustamiseks infolehe. Kui võimalik, tutvustavad kandidaadid end lühidalt ka valimiste päeval.

Kalender

E T K N R L P
3
4
7
14
20
21
27