Leerikursuste ajad

LEERIKURSUSED 2018. AASTAL:


I leer 10.01.2018 - 08.04.2018.

Algab kolmapäeval, 10.01.2018 kell 18.00.
Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti kell 18.00 - 20.00 ja mõnel pühapäeval peale jumalateenistust kell 11.50 - 13.30.
Leerilaager on 16. - 18.03.2018 Pilistveres.
Ristimine laupäeval, 31.03.2018 kell 20.00 (neile, kes ei ole lapsena ristitud).
Leeriõnnistamine pühapäeval, 08.04.2018 kell 10.00.


II leer 04.04.2018 - 03.06.2018.

Algab kolmapäeval, 04.04.2018 kell 18.00.
Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti kell 18.00 - 20.20 (koos kohvipausiga) ja kuni kuuel pühapäeval peale jumalateenistust kell 11.45 - 13.30.
Leerilaager on 25. - 27.05.2018 Pilistveres.
Ristimine laupäeval, 02.06.2018 kell 20.00 (neile, kes ei ole lapsena ristitud).
Leeriõnnistamine pühapäeval, 03.06.2018 kell 10.00.


III leer 26.09.2018 - 09.12.2018.

Algab kolmapäeval, 26.09.2018 kell 18.00.
Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti kell 18.00 - 20.20 (kooskohvipausiga) ja kuni kahel pühapäeval peale jumalateenistust kell 11.50 - 13.30.
Leerilaager on 16. - 18.11.2018 Pilistveres.
Ristimine laupäeval, 24.11.2018 kell 20.00 (neile, kes ei ole lapsena ristitud).
Leeriõnnistamine pühapäeval,09.12.2018 kell 10.00.


Leerikursustele registreerumine kantseleis või e-posti teel.