Kogudus arvudes

1868. aastal tuli Tallinna Püha Vaimu kogudusest vastvalminud Jaani kiriku liikmeteks ligi 12 000 liiget. Kui vaadata täna Jaani koguduse  liikmekaarte, võime väita, et koos meie koguduses ristitud alaealiste lastega on Tallinna Jaani koguduses üle 12 500 liikme, sh umbes 9 000 potentsiaalset liikmeannetajat. Perede liikmekaarte on välja kirjutatud ligi kaheksa ja pool tuhat.

Liikmeannetajaid on viimastel aastatel olnud umbes 1 700. Viimase kümne aastaga on liikmeannetajate arv  kasvanud.  Viimastel aastatel ristitakse igal aastal Jaani koguduses keskmiselt 160  last ja täiskasvanut, leeritatakse 130 uut koguduseliiget, laulatatakse 30 paari ja maetakse 100 lahkunut. Jaani kogudusega liitujate arv ületab igal aastal kordades kogudusest teistesse kogudustesse minejate arvu. Muret teeb aga see, et koguduses on väga palju passiivseid liikmeid. Jumalateenistusi, hardushetki, armulauaga palvusi, piiblitunde jms peeti 2011. aastal 474. Viimase kümne aastaga on see arv tõusnud üle kahe ja poole korra. Jaani kiriku armulaual käis inimesi 2011. aastal kokku 14 943. Seegi näitaja on kümne viimase aastaga ligi 2,5  korda kasvanud.

Muusikatöös – kokku neljas kollektiivis – osaleb ligi sada inimest.
Pühapäevakoolis käib kuni poolsada last, juhendajaid on kaheksa. Oleme alustanud ka lastehoiuga pühapäevaste jumalateenistuste ajal.

Majandusest. 2011. aastal oli koguduse aastane sissetulek 272 000 eurot. Osa sellest moodustas Lastekodu tänava maja renditulu; liikmeannetuste panus üldtuludesse oli üle ühe kolmandiku. Ent ainuüksi küttele ja elektrile ning kinnisvara korrashoiule kulus mullu ligi 55 000 eurot.  Oleme valmis saanud ligi 32  miljonit krooni (üle kahe miljoni euro) maksnud kiriku sise- ja välisremondi, remontinud ja täiustanud vanad orelid ja ehitanud ka ühe uue.  Kogudus ja orelifond on pangale võlgu veel veidi üle kolmesaja tuhande euro.  Iga kuu tuleb meil pangale maksta ligi 3 000 eurot.  Loomulikult, mida kauem me laenu maksame, seda rohkem peame maksma ka intresse. Seepärast on väga oluline, et iga inimene, kes meie kirikust ja orelitest hoolib, annaks ka oma osa – nõnda suudame ilusa töö jaoks võetud võla kiiresti tasuda. Korda ja kauniks saanud kirikus ongi suurenenud annetused – nii liikmeannetused kui annid annetuskastidesse. Juhatus on otsustanud, et iga kümnes kirikus tehtav korjandus läheb meie kogudusest välja – et toetada neid, kes on hädas ja aidata neid, kes aitavad teisi. Viimastel aastatel on meid väga suurte summadega toetanud nii linn kui riik. Rõõmu teeb, et ka paljud inimesed väljendavad oma tänulikkust kauni pühakoja ja selles toimuva eest päris praktilisel viisil.  Liikmeannetuste ja muude annetuste summad on tõusuteel. Muuseas, iga annetaja liikmeannetusest tuleb kogudusel maksta kirikuvalitsuse maksudeks 15% ja praostkonna maksudeks 1 €. Seega, kui teed aastas 50 eurose  liikmeannetuse, siis toetad oma kogudust 41,5 euroga.  Kui teed aga 10 eurose  liikmeannetuse, jääb sellest kodukoguduse tööks 7,5  eurot. Õnneks on Jaani koguduse liikmed väga ohvrimeelsed annetajad ja keskmine liikmeannetus on viimastel aastatel olnud ligi 50 eurot.

Jaani kogudusel on viimasel ajal läinud väga hästi. Oleme valmis saanud kiriku kapitaalse siseremondi, uue koorioreli, pärast restaureerimist taaspühitseti 2009. aasta suvel vana suur orel ja altaritagune kajaorel. Nimeliste orelivilede annetamisega on sajad inimesed ja paljud asutused toetanud meie orelite projekti: 2012. aasta alguseks  oli sel moel kokku saadud juba rohkem kui kaks miljonit krooni. Inimeste heldekäelisus, riigi ja linna toetus ning Jumala headus meie vastu on olnud väga suur. Aidaku meid Jumal, et me oskaksime seda hinnata!

See, et aina enam ja enam inimesi leiab tee meie kirikusse, teeb meele rõõmsaks. Suur hulk vabatahtlikke ja väike hulk koguduse töötegijaid püüab Jumala abiga teha kõik selleks, et iga tulija tunneks: ta on siia oodatud.