Ametitalitused

Ristitakse nii lapsi kui täiskasvanuid. Mitte keegi ei ole ristimiseks liiga noor või liiga vana. Lapse ristimise eelduseks on see, et vähemalt üks vanematest oleks ristitud ja leeritatud ning lapsel oleks vähemalt üks leeritatud ristivanem. Kui vanemad või potentsiaalsed ristivanemad on ristimata ja leeritamata, siis tuleks neil alustada leeri tulekust. Viimase 20 aastaga on meie kirikus ristitud 7383 last ja täiskasvanut – seega keskmiselt 369 inimest aastas. Viimase 7 aastaga on meie kirikus ristitud 1009 last ja täiskasvanut – seega keskmiselt 144 inimest aastas. Täiskasvanu ristimisele peab eelnema leeriõpetus.

Leerikool on ristiusu ja luterliku kiriku aluste tundmaõppimise kursus. Leeri tulijast, kel kursus läbitud, saab pärast ristimist (kui ta pole varem ristitud) ja leeriõnnistamist koguduse täieõiguslik liige. Täpsemalt loe meie koduleheküljelt peatüki alt "Leerikool".

Viimase 7 aasta jooksul on meie kirikus leeritatud 919 inimest – seega keskmiselt 131 aastas. Laulatusi oli 2009. aastal 26, viimase seitsme aasta keskmine on olnud 27 laulatust aastas.

Laulatamiseks on vaja, et nii mees kui naine oleksid mõne ristikoguduse täieõiguslikud liikmed. Piisab ka sellest, kui üks laulatust soovijatest on luterliku kiriku ristitud ja leeritatud liige ning teine mõne muu kristliku kiriku täieõiguslik liige. Jaani kiriku vaimulikul on õigus ka abielu registreerida. Registreerimiseks tuleb kirjutada avaldus vähemalt kuu aega enne abielu sõlmimist. Laulatuse (ja registreerimise) aeg tuleb aegsasti vaimulikuga kokku leppida, sest eriti suvekuudel võib soovitud ajal olla ees mõni teine laulatus.

Koduse armulaua soovist saavad koguduse liikmed teada anda kas koguduse kantseleisse või otse vaimulikule. Hiljemalt nädala jooksul – aga vajadusel juba samal päeval – tuleb vaimulik soovija juurde koju. Ka siis, kui koguduse liige ei saa enam tulla kirikusse, ei tohiks ta ometi armulauast kõrvale jääda. Vähemalt üks kord aastas võiks iga luterlane osa saada sellest sakramendist.

Kiriklikke matuseid viivad Jaani koguduse vaimulikud läbi nii kirikus, kabelis kui surnuaial. Kui soovitakse lahkunu matusetalitust läbi viia kirikus, tuleks eelnevalt mõelda, kas see oli ka lahkunu soov ja milline oli tema suhe kirikuga. Loomulik on see, et koguduse liige saadetakse ära kirikust. Viimase 7 aasta jooksul on Jaani koguduse vaimulikud läbi viinud keskmiselt 109 matusetalitust aastas. Matusetalitusele järgneval pühapäeval mälestatakse lahkunut jumalateenistusel. Hea oleks, kui lahkunu omaksed osaleksid sellel jumalateenistusel. Kui mõni ristiinimene on maetud ilmalikult ja lähedastel hiljem selle pärast süda valutama hakkab, saab paluda vaimulikku hauda pühitsema.

Kodu pühitsemine on vaimulik talitus, millega Sinu kodule ja kodakondsetele palutakse Jumala õnnistust.

Erapihti võtavad vaimulikud vastu siis, kui kristlane seda soovib. Vaimulik Jaan Tammsalul on kolmapäeviti kõnetunnid, kuhu saab eelnevalt aja kinni panna. Seda aega võib siis kasutada ka pihiks. Kui midagi on hinge peal, aga samas on hirm, et ei tea, kuidas pihtida, võid olla kindel: pihti vastu võttev vaimulik juhendab Sind.